Tel.:. 055 / 68 57 287
Mobil: +421 905 436 096

Cenník výkonov pre samoplatcov

A. Prehliadky a lekársky posudok

Poplatok:

1.

O zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) (vyšetrenie žiadatela o VP, pravidelné vyšetrenia prof. vodicov)

25,00 €

2.

Vyšetrenie držiteľa VP po 65. roku života

15,00 €

3.

O zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.7)

25,00 €

4.

Vyšetrenie na žiadost zamestnávateľa

25,00 €

5.

O zdravotnej spôsobilosti pred pobytom alebo prácou v zahraničí, pre špecializovaný kurz (Z02.8)

25,00 €

6.

O zdravotnej spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ/ (Z02.7)

25,00 €

7.

Prehliadka pracovníkov SBS služby (Z02.8)

25,00 €

8.

Vyšetrenie pred športovou sútažou (Z02.5)

25,00 €

9.

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadost občana (Z02.8)

25,00 €

10.

Vyšetrenie pre samoplatcu podla rozsahu výkonov

50,00 - 100,00 €

B. Výkony na žiadost pacienta

1. 

Preventívna prehliadka na žiadost fyzickej alebo právnickej osoby

25,00 €, s perimetrickým vyšetrením 30,00 €

2. 

Vyšetrenie v ordinačných hodinách, na vlastnú žiadost pacienta, ktorý si chce ''overit'' vyšetrenie u svojho lekára (podľa cenníka pre samoplatcov - poisťovňa v takomto prípade nie je povinná preplatit vyšetrenie druhému lekárovi)

30,00 €

3. 

Odborná konzultácia pred laserovou operáciou

30,00 €

4. 

Vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu (Z02.6)

25,00 €

5. 

Iné vyšetrenie na administratívne účely (Z02.8)

25,00 €

6. 

Príplatok za admin. výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (Z02.8)

10,00 €

7. 

Vyšetrenie a aplikácia kontaktných šošoviek

20,00 €

8. 

Kontrolné vyšetrenie nositeľa kontaktných šošoviek

20,00 €

9. 

Spracovanie harmonogramu výkonov, osobný manažment pacienta, konzultácia na základe žiadosti

3,00 €

10. 

Vyšetrenie a konzultácia pred operáciou nehradenou zo zdrav. poist. (PRELEX, excimerové operácie refrakčných chýb a iné kozmetické operácie očí)

25,00 €

11. 

Potvrdenie o celodennom ošetrení u lekára

2,00 €